Viêm bàng quang kẽ là hội chứng đau bàng quang, bọng đái kích ứng, viêm mãn tính bởi bàng quang cần phải chịu áp lực thường xuyên dẫn đến bị suy nhược mãn tính, bỏ hỏng khả năng của bọng đái trong việc kiểm soát nước đái. Viêm bàng quang kẽ trên anh e...