Đi đại tiện ra máu sau khi sinh là hiện tượng vô cùng nguy hiểm. vì khi sinh bạn nam mẹ từng mắc chảy máu nhiều, khi dưới đây sinh vẫn bị mất máu thì sức khỏe sẽ mắc suy giảm trầm trọng. chi phối rất lớn đến khả năng phục hồi của nam giới mẹ và uy tín ...