Theo quy tắc thì cơ sở y tế tuyến huyện trở Cần hoặc Một số Phòng khám được cấp phép mới được quyền cấp bán thuốc Phá thai. Song, Ngày nay Trên thị trường Việt Phái mạnh Một số Căn thuốc Phá thai được bày bán trôi xuất hiện Phần đông. Chủ yếu đây Thườn...