Cắt bao quy đầu là cắt bỏ đi phần bao quy đầu dư thừa để giúp cho quy đầu có nguy cơ hở ra phía ngoài, hạn chế tình trạng bị bệnh bởi viêm nhiễm tại dương vật. Cắt da quy đầu giúp dễ dàng rửa ráy và đặc biệt là nâng cao sinh sản của nam. Nếu mà trước ...