Bệnh trĩ còn xem là một bệnh Không dễ dàng nói Cùng Bệnh nhân không đi Khám cẩn thận Ngay Lúc bệnh Trên Thời gian sớm, họ âm thầm chịu đựng Cùng với chỉ đến viện Lúc bệnh trầm trọng Và Liệu có Hệ lụy. Liệu có Phần nhiều Hình thức Điều trị Trĩ. Lúc Thời...